ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Thêm mới (Bố/mẹ đẻ, anh/chị/em ruột, anh/chị/em nuôi, chồng/vợ, con đẻ, con nuôi, bố/mẹ chồng/vợ, anh/chị/em chồng/vợ; Trường hợp đã mất, đã ly hôn vẫn kê khai)
Thêm mới (Người dự tuyển chịu trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác thông tin công tác/đơn vị công tác)
Thêm file đính kèm (Bao gồm: Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận, Bảng điểm, Giấy tờ ưu tiên, Giấy tờ miễn thi ngoại ngữ, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư)Vui lòng nhập captcha